• Adózás előtti eredmény – céged bevételeinek, és ráfordításainak (jellemzően anyag, és igénybe vett szolgáltatás, bérek és értékcsökkenés) a különbözete, ami fizetendő társasági adód alapját adja.
 • Adózott eredmény – a társasági adó megfizetése utáni, nettó nyereség. Tulajdonosként ebből vehetsz fel osztalékot.
 • Általános forgalmi adó – egy olyan, fogyasztást terhelő adó, amelyet fő szabály szerint egy adott termék, vagy szolgáltatás végső felhasználója fizet meg. Vállalkozóként költségeid egy részének áfáját levonhatod (hétköznapi nyelven visszaigényelheted). Bevételeid után kapott (vagyis az általad felszámított) áfa nem a tiéd: azt meghatározott időszakonként be kell vallanod, és az állam felé be kell fizetned.
 • Általános költségek – vállalkozásod olyan költségei, amelyeket bevételedtől, és nyereségedtől függetlenül ki kell fizetned. Gyakorlatilag vállalkozásod fenntartási költsége.
 • Alternatívaköltség – egy lehetséges beruházás másik lehetőség oltárán feláldozott várható haszna. Ha van a zsebedben 20 millió forint, amit egy vállalkozásba fektetnél, vehetsz helyette például garantált hozamú vállalati kötvényalapot.
  Tegyük fel, ennek hozama évi 12%, kockázatmentesen. Ha a tervezés során a vállalkozás éves megtérülése – jelentős kockázatok mellett – csak 15% lenne, érdemes elgondolkozni, a várható különbözetért cserébe érdemes-e a lényegesen magasabb kockázatot bevállalni.
  Így az alternatívaköltség egy befektetési döntés meghozatala során a várható költség–haszon–kockázat elemzés egyik fontos mutatója.
   
 • Amortizáció – a vállalkozásodban használt eszközöket (például laptop, céges autó, gépek, stb.) meghatározott időnként újakra kell cserélned. amortizáció nem más, mint ennek, azaz termelőeszközeid elhasználódásának a költsége. A társasági adó alapján ezt részben vagy teljes egészében költségként elszámolhatod.
  Az amortizáció többi költségedtől annyiban eltér, hogy bár költségként megjelenik, havonta, közvetlenül mégsem fizeted ki, azaz pénzmozgást (cash-flow-t) nem generál.
   
 • Anyagköltség – vállalkozásod azon költségei, melyeket valami kézzel is megfogható, fizikailag létező dologra fizettél ki. Üzemanyag, árukészlet, alapanyag, stb. Az anyagköltségek csökkentik iparűzési adód alapját.
 • Árbevétel – vevőidtől termékeidért,szolgáltatásaidért kapott pénzbeni ellenérték.
 • Bér, bérköltség – munkatársaidnak adott fizetések, és az azokat terhelő adók, járulékok és természetbeni juttatások (cafeteria) összege. Ide tartozik az szja, a nyugdíj-, és egészségbiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó.
 • Beruházás – azon eszközök, szoftverek és egyéb szellemi termékek, amelyeket azért veszel meg, hogy vállalkozásod el tudja kezdeni jövedelemszerző tevékenységét.
 • Beruházási hitel – olyan külső forrás, amit jellemzően éven túli időtartamra veszel fel, és a célja valamely termelőeszköz beszerzése ésvagy fejlesztése. Egy vállalkozás mérlegében ezt a tételt a hosszú lejáratú kötelezettségek soron találod.
 • Bruttó bér – a bérköltség azon része, amely a munkavállalót terhelő levonásokat tartalmazza. Ha nincs semmilyen, magánszemélyként igénybe vehető kedvezmény, akkor bruttó bér × 0,665 = nettó bér.
 • Bruttó profit, vagy fedezet – kereskedelemben nettó árbevételed, és az eladásra vásárolt javak értékének a különbözete. Ebből kell fedezned céged működését, és a saját megélhetésedet, és üzleti hasznodat. Nagyon fontos, hogy a számviteli értelemben vett profithoz, azaz az adózás előtti eredményhez semmi köze!
 • Cash-flow – adott idő alatt vállalkozásod által kapott, és fizetett pénzek valós idejű kimutatása, pillanatnyi anyagi forrásaid valós idejű kimutatása. Vállalkozóként az egyik legfontosabb dolog, amit tervezned kell.
 • Elábé – rövidítés, jelentése: Eladott Áruk Beszerzési Értéke.
 • Eredménykimutatás – vállalkozásod bevételeinek, és költségeinek a számviteli törvény által előírt formában történő bemutatása. Vállalkozásod életképességének elsődleges szűrője.
 • Eredményszemléletű tervezés – vállalkozásod eredményének a számviteli törvény szempontjai alapján történő tervezése, és levezetése. Sorrendje: értékesítés nettó árbevétele – anyagköltség – igénybe vett szolgáltatás- bérköltségeket – értékcsökkenés. Ezek egyenlege adja vállalkozásod adózás előtti eredményét.
 • Eszközök – azon dolgok, melyek egy évnél hosszabb ideig szolgálják vállalkozásod működését, hogy annak hasznot hozzanak.A gyakorlatban minden olyan dolog, amivel dolgozol, hogy bevételt csinálj. Számviteli értelemben ide soroljuk vállalkozásod összes vagyonelemét: így a tárgyi eszközöket, pénzeszközöket, vagyoni értékű jogokat.
 • Faktorálás – finanszírozási háromszögügylet. Szereplői: az eladó, a vevő és a faktorcég. Lényege, hogy egy 30, vagy 60 napra kiállított vevőszámlát a faktorcég az eladónak előfinanszíroz. Így eladóként azonnal hozzájutsz kiállított számlád (azaz vevőkövetelésed) akár 90%-ához, a maradékhoz pedig akkor, amikor a vevő fizetett.
 • Fedezet – a bruttó profit másik elnevezése.
 • Fedezeti pont – meghatározott költségszerkezet mellett az a pontosan számolható határ, ahonnan vállalkozásod működése profitábilissá válik.
 • Finanszírozási igény – induló vállalkozásnál az a lóvé, ami ahhoz kell, hogy biztosítsa a cég működését addig, amíg viszi, és nem hozza a pénzt
 • Folyamatszemléletű tervezés – felmerülő költségeidet a cégedben tervezett folyamatokhoz, és az azok végrehajtásához szükséges dolgokon keresztül gyűjtöd össze. Például munkádhoz kell két számítógép: ezek vételára 200 000, áramfogyasztásuk évente 15 000, karbantartásuk évente 30 000.
  Ezzel a módszerrel vállalkozásodat logikai egységekre bontva tudod annak költségeit tervezni. Például külön az általános működési, értékesítési, gyártási költségek, stb.
 • Forgóeszközhitel – általában legfeljebb egy évre szóló hitel, amely vállalkozásod napi működését (árukészlet, alapanyag beszerzése, stb.) segít finanszírozni.
 • Források – azoknak a (jellemzően pénzbeni) javaknak az összessége, melyek vállalkozásod működését biztosítják.  
 • Időérték – vállalkozóként mindig számolnod kell az időd értékével. Forintra pontosan meghatározható, mennyibe kerül egy perc, egy óra vagy éppen egy hét működésed. Enélkül nem tudsz jól árazni, csak hasraütésszerűen tudod megmondani, mit érdemes kiszervezni, meg még egy csomó más dolgot nem tudsz nélküle eldönteni, feltéve, hogy nem szerencsejátékot akarsz játszani
 • Igénybe vett szolgáltatás – azon kiadásaid, melyek nem kézzel megfogható dolgokra mentek el. Tipikusan ilyenek a különböző szakértői szolgáltatások, könyvelés, bankköltség, marketing, stb.
 • Iparűzési adó – árbevételen alapuló adó. Mértéke legfeljebb 2%. Az iparűzési adó alapja az értékesítés nettó árbevétele, csökkentve az anyagköltséggel, az ELÁBÉ-val, a közvetített szolgáltatásokkal, és a kutatás-fejlesztésre fordított összegekkel.
   
 • Kamat – a kölcsönbe kapott pénzösszegek használatának a költsége
 • Készletek – olyan javak, melyeket továbbértékesítés céljából veszel meg. Az eszköztől az különbözteti meg, hogy ami készlet, azzal nem dolgozol. Ha autókereskedőként veszel 3 autót, hogy eladd, az készletnek minősül. Ha futárcéged van, és dolgozol velük, akkor eszköznek.
 • Költségek – minden olyan kiadás, ami azért merül fel, hogy vállalkozásod működjön, és bevételt szerezzen. Tervezésnél ügyelj rá, hogy nem minden költség számolható el, azaz cash-flow készítésnél figyelembe kell venned, viszont az eredménybe nem számít bele. Többek között ez az egyik oka annak, hogy eredménytervet ÉS cash-flow-t is csinálnod kell
 • Követelés – olyan pénzeszközök, melyek vállalkozásodba történő jövőbeni beérkezésére számítasz.
 • Közvetlen költségek – olyan költségtípus, amely vállalkozásodban egy pontosan meghatározott dologhoz köthető. Ha megszűnik a dolog, megszűnik ez a költség is. Ha két céges autódból az egyiket eladod, annak megszűnik pl. a biztosítása, mint autóhoz tartozó közvetlen költség
   
 • Megtérülés – azt mondja meg, egy adott dologba fektetett tőke a dolog hozamából mennyi idő alatt térül meg. Ha vállalkozásodba 100 forintot invesztáltál, és ez évente 20 forint nyereséget hoz, akkor a megtérülés ideje öt év, mértéke évi 20% lesz
   
 • Mérleg – vállalkozásod vagyonelemeit mutatja meg, és azt, hogy ezek milyen forrásból származnak
 • Működési szintű eredmény – induló vállalkozásnál pár hónap után gyakori kérdés, hogyan lehet eldönteni, hogy jó-e az irány, érdemes-e csinálni? Ha ilyenkor csinálsz egy eredménytervet, a kezdeti beruházások költségei miatt majdnem biztos, hogy veszteség jön ki.
  Ha kiadásaidból kiveszed a beruházások, meg az indulással járó egyéb egyszeri költségeket, és csak a normál működést nézed, és itt némi plusz mutatkozik, akkor esélyes, hogy bizniszed jó irányba halad
 • Nettó árbevétel – árbevételed áfa nélkül számított, nettó értéke. Eredménykimutatásodba ez az érték kerül
 • Nettó jelenérték – azt mutatja meg, hogy egy adott befektetés (így egy vállalkozás megtérülése) 2, 3, vagy mondjuk 5 év múlva meglévő reálértéke hogyan aránylik a maihoz. Ha az 5 év múlva várható nettó jelenérték alacsonyabb, mint a mai, azt jelenti, az a befektetés veszteséget termelt.
 • Nettó profit – bruttó profitod, ELÁBÉ-n kívüli költségeiddel csökkentve
   
 • Osztalék – vállalkozásodnak mint befektetésnek az eredményéből tulajdonosként ténylegesen kapott jövedelmed.
 • Refinanszírozás – valamilyen meglévő hitel lehetőleg kedvezőbb konstrukcióval történő kiváltása. Hatására csökkennek vállalkozásod törlesztésre fordítandó kötelezettségei, ezért változatlan cash-flow mellett belső források szabadulnak fel.
 • Saját tőke – egy vállalkozás számára a tulajdonosok által biztosított forrás.
 • Társasági adó – vállalkozásod adózás előtti eredménye után fizetendő, 2021-ben 9% mértékű adó.
 • TCO – angol mozaikszó, a Total Cost of Ownership kezdőbetűiből áll össze. Magyarul egy dolog birtoklásának teljes költségét jelenti. Nagyon fontos adat például megtérülés számításához, vagy annak eldöntéséhez, valamit érdemes-e cégednek megvenni, vagy jobban jársz, ha csak bérled
 • THM (Teljes hiteldíj mutató): egy felvett hitel valamennyi költségét tartalmazó mutatószám. A kamat mellett lehet rendelkezésre állási díj, folyósítási díj, szerződéskötési díj, stb., ezek mind a finanszírozási költségek közé tartoznak.