A faktoring tevékenység sajátosságai

A faktoring tevékenység sajátosságait, hozzáadott értékét, illetve feltételeit ideális esetben valamennyi vállalati döntéshozónak ismernie kellene. Így a késve beérkező kifizetések miatti nehezebb likviditási helyzetben is pontosan tisztában lennének vele, hogy milyen megoldás áll a rendelkezésükre a gyors és zökkenőmentes forrásszerzésre.

Jelen bejegyzésünk legfontosabb célja tehát rávilágítani a faktoring tevékenység következtében elérhető pozitív eredményekre. Egyúttal azt is szeretnénk alátámasztani, hogy a faktorálás esetében egy teljes mértékben felügyelt, valamint nemzetközileg is érvényben lévő sztenderdek alapján szabályozott együttműködésről van szó.

 

A faktoring tevékenység szabályozásáról

Ahhoz, hogy a faktoring tevékenység megfelelő keretek között tudjon működni, értelemszerűen szükség van egy jól definiált, valamennyi felmerülő kérdést, illetve félreértést tisztázó szabályrendszerre.

Ami a jogszabályi hátterét illeti, a faktoring az új Polgári Törvénykönyv LVIII. fejezetében nevesített szerződéstípusnak felel meg. A nemzetközi faktoring ügyletekre pedig az Ottawában, 1988. május 28-án érvénybe lépett UNIDROIT Egyezmény vonatkozik. Ezt az egyezményt egyébként a magyar jog törvényileg (1997. évi LXXXV. tv.) szabályai közé iktatta.

A magyarországi piacon faktoring tevékenységet végző vállalkozások szabályszerű és törvényes működését a Magyar Nemzeti Bank monitorozza. Maga a faktorálás kizárólag az MNB által kiadott engedély birtokában végezhető.

 

A faktoring tevékenység legfontosabb hozzáadott értéke

A faktoring tevékenység, illetve a faktorcégek munkájának hatására számos gazdasági vállalkozás likviditási helyzete stabilizálható. A nyitott számlák késve történő fizetései kisebb kockázatot rónak csak az érintett cégek működésére, ezáltal a rendelések teljesítése, illetve a normál működés sem kerül veszélybe.

Amennyiben egyre több vállalatnál sikerül megvalósítani a kiszámíthatóbb és fenntarthatóbb financiális működést, azzal pozitívan lehet befolyásolni egy-egy ágazat eredményeit is. Egy bizonyos szint után pedig az egész folyamat szinte magától generálja a javulást.

Makro szinten gondolkodva tehát elmondhatjuk, hogy a faktoring tevékenység pozitív irányú lökést ad a gazdaságnak azáltal, hogy minél több és több cég számára nyújt segítő kezet a nyitott számlák következtében jelentkező problémák megoldására.

 

Mire van szükség a faktoring tevékenység megbízható kivitelezéséhez?

Természetesen a faktoring akkor tud működőképes megoldásként funkcionálni, ha a benne érintett szakemberek részéről megvan a szükséges tapasztalat és szakértelem. Megfelelően kell ugyanis felmérni a pénzügyi megoldás iránt érdeklődő vállalkozások helyzetét annak érdekében, hogy a leginkább optimálisnak nevezhető megoldást ki lehessen dolgozni.

A faktoring tevékenység tehát a faktorcég oldaláról alapos szakmai felkészültséget követel meg, másrészt az ügyfélközpontú gondolkodásmód meglétét is indokolttá teszi. Mindezek mellett a hosszabb távon való gondolkodás képessége is fontos.

A faktoring tevékenység haszna ugyanis leginkább néhány hónap eltelte után mutatkozik meg. Amennyiben a megbízó és a faktorcég megfelelő konstrukciót tud kidolgozni az együttműködésre, annak eredményeként a kiszámítható és stabil likviditási helyzet alapjait lehet lerakni.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és igénybe venné szolgáltatásunkat, várjuk megkeresését elérhetőségeinken!

Kérjen árajánlatot még ma!
90%

Ellenőrizze és szűrje ki a kockázatos partnereket

A lenti űrlapon adja meg a keresztnevét és az e-mail címét, majd pipálja be a dobozt és perceken belül Önnél is lesz a csekklista. Ilyen egyszerű!