A faktoring megállapodás részletei

A faktoring megállapodás keretei között a szállító nyitott számláival kapcsolatos kintlévőségek cserélnek gazdát. A fontos kérdések tisztázása végett a felek írásban is rögzítik az egyezség részleteit. Így elkerülhetővé válnak a pontatlanságból fakadó félreértések, és az adásvétel szabályozott keretek között mehet végbe.

A faktoring szerződésbe ennek megfelelően célszerű belefoglalni a megállapodás célját, tárgyát, a szolgáltatás díját, valamint a faktorcég visszkereseti jogával kapcsolatos rendelkezéseket is.

A felsorolt tételek tisztázásával és egyértelművé tételével válhat végül a faktorálás olyan megoldássá, amely rövidebb és hosszabb távon is valamennyi érintett érdekeit szolgálja.

 

A faktoring megállapodás célja

A faktorálás keretei között a szállító nyitott számláival szembeni követelés adásvétele történik meg. Az együttműködés eredményeként a likviditási gondokkal küzdő vállalkozás mindössze néhány napon belül forráshoz juthat, egyúttal stabilizálni tudja a financiális helyzetét is.

A faktorcég is profitál az üzletből, elvégre a megállapodás előtt egyrészt meggyőződik az adósok fizetőképességéről, másrészt a szolgáltatás keretei között felszámolásra kerülő faktordíj is az ő számlájára fog megérkezni.

A faktoring megállapodás célja egyúttal nemcsak rövidebb távon érvényesülhet. Amennyiben a felek között sikerül lerakni egy tartós együttműködés kereteit, az szintén előnyökkel szolgál valamennyi érintett számára. A szállító tartósan is jobb likviditási helyzetbe kerül, a faktorcég pedig egy megbízható üzleti partnert tudhat a magáénak.

 

A faktoring megállapodás díja

A faktoring megállapodás értelmében a faktorcég megvásárolja a szállító nyitott számláit. Ennek köszönhetően a szolgáltatást igénybe vevő fél néhány napon belül forráshoz is jut.

Ami a megállapodás díját illeti, először a nyitott számlák összértékének 80-90%-a kerül folyósításra. A maradék 10-20% kifizetése akkor történik meg, ha a vevők oldaláról a számlák teljes összege kiegyenlítésre kerül, értelemszerűen már a faktorcég irányába.

A faktordíj ebből a fennmaradó 10-20%-ból kerül levonásra. A konkrét összege a bruttó számla összegéből számított 0,5-2,5 százalék, valamint a faktoring kamat mértéke. Ez egyébként a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb és a szerződés megkötésekor rögzített kamatfelár összegével lesz egyenlő.

 

Rendelkezés a visszkereseti jogról

A faktoring megállapodásba rendkívül célszerű beépíteni a visszkereseti joggal kapcsolatos rendelkezéseket is. Visszkeresetes faktorálásnál ugyanis a faktor a kötelezettnek az előre írásba foglalt esedékességkor történő nem teljesítése esetén azonnal érvényesítheti a visszkereseti jogát.

Természetesen a megállapodás szignózása előtt fontos, hogy ezzel a szállító is tisztában legyen. Főként olyan esetekben kínál megfelelő választást a visszkeresetes faktoring, ahol a vevők fizetőképessége alapvetően rendben van, csak rendszerint késve fizetnek.

A vevő fizetésképtelensége esetén egyébként a szállítónak vissza kell fizetnie a faktorcég által már folyósított összeget.

A faktorcég a vevő késedelme vagy nem teljesítése esetére nem nyújt védelmet, így a kintlévőség behajtására sem köteles.

Amennyiben cége likviditási gondokkal küzd, forduljon hozzánk bizalommal!

Kérjen árajánlatot még ma!