Mi a faktorálás és az engedményezés közötti különbség?

A faktorálás és az engedményezés közötti különbség ismerete fontos lehet valamennyi vállalati döntéshozó számára. Mindkét megoldás ugyanis a halasztott fizetésű számlák miatt lehet aktuális.

Mindazonáltal nem árt tisztában lenni a köztük lévő különbségekkel sem. Habár jellegüket tekintve hasonló megoldásnak tűnnek, mégis vannak közöttük lényeges eltérések.

Hasonlítsuk tehát össze egymással a faktorálást és az engedményezést.

 

A faktorálás sajátosságai

A faktoring a gyakorlatban egy gazdálkodó szervezet kintlévőségeinek adásvételét jelenti. A szolgáltatást igénybe vevő számára a halasztott fizetések okozta likviditási nehézségek miatt kínál ez a megoldás járható utat.

A faktorálás létrejöttéhez ugyanis mindössze a vevők átvilágítására kerül sor, és ha ennek az eredménye pozitív, akkor néhány nap leforgása alatt folyósításra kerül a kint lévő számlák értékének 80-90%-a.

A faktorálás kapcsán számolni kell faktordíjjal, valamint faktoring kamattal is. Előbbi a bruttó számla összegre vetített 0,5-2,5%. Egyszer kerül elszámolásra, méghozzá a számla kötelezett  ( vevő ) általi megfizetésekor  vagy a számla benyújtásakor..

Ami a faktoring kamatot illeti, az a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési ráta átlagának, valamint a szerződéskötéssel egy időben egyeztetett kamatfelár összegével egyenértékű.

Mindez rendkívül kedvező megoldást kínál tehát mindkét érintett fél számára. A késve fizető vállalkozás ennek köszönhetően napok alatt hozzájuthat a kintlévőségeinek döntő többségéhez, lehetőséget teremtve ezzel a pénzügyileg stabilabb működésre.

 

Az engedményezés sajátosságairól

Az engedményezés egy kintlévőség szerződésben foglalt átruházását foglalja magába, amelyet követően a jogosult személyében alanyváltozás jön létre. Az eredeti jogosult, vagyis az engedményező a kötelezettel szemben fennálló kintlévőségét az új jogosultra, vagyis az engedményesre ruházza át.

Mindez egy engedményezési szerződés keretei között jön létre, amelyhez egyébként a kötelezett hozzájárulása nem szükséges, az ő helyzetét pedig nem is érinti. Fontos, hogy a megállapodás során egyértelműen kell rögzíteni magát az engedményezett követelést.

Az engedményezés létrejöttéhez nem feltétlenül szükséges, hogy a kintlévőség már lejárt vagy pedig esedékes legyen. A kintlévőség alapjául szolgáló jogviszonynak viszont már érvényesnek kell lennie az engedményezés időpontjában.

 

A faktorálás, valamint az engedményezés közötti különbség

Jellegét tekintve az engedményezés egy általában végleges helyzetet teremtő tranzakció. A faktoring kapcsán ezzel szemben folyamatosan keletkező kintlévőségekről beszélünk, a belőlük befolyt összeg pedig az eredeti jogosultat illeti meg.

Ha az alanyokat vesszük alapul, akkor engedményes bárki lehet. Faktor viszont a Hpt. követelményeinek eleget tevő társaság. A faktorálók körét egyébként jól körül lehet írni, ugyanis jellemzően kis- és közepes méretű vállalkozások.

Továbbá az engedményezésnek létezik egy olyan sajátossága is, aminek alapján az osztható szolgáltatásokra nézve a részbeni engedményezés is lehetséges megoldás. A faktoringot illetően viszont egy adott számla átadása megy végbe, ennek megfelelően a részleges kintlévőség átruházása nem opció.

Amennyiben szeretné igénybe venni szolgáltatásainkat, keressen minket bizalommal!

Kérjen árajánlatot még ma!