A csendes faktoring jelentése, előnyei és szabályai

A csendes faktoring keretei között a megállapodás tényéről csak a szállító és a faktorcég tud. A vevő tehát nem értesül a szerződéskötésről, és továbbra is a szállító felé tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

Cikkünkben a csendes faktorálás lényegére, a legfontosabb előnyeire, valamint az egyéb tisztázandó kérdésekre világítunk rá.

 

A csendes faktoring lényege

A csendes faktoring esetében a vevő nem kap arról értesítést, hogy a még nyitott számlával kapcsolatos kintlévőséget a szállító értékesítette a faktorcég számára. Ennek megfelelően a teljesítés is a szállító felé történik, aki az összeget aztán továbbítja a faktor részére.

A faktorálásnak ezt a fajtáját „undisclosed invoice discounting” néven is szokás emlegetni angolszász nyelvterületeken. Fontos tudnivaló vele kapcsolatban, hogy nem mindenhol van lehetőség a használatára.

Például az úgynevezett UNIDROIT Egyezményt alkalmazó országokban nem megengedett az alkalmazása, és az adós írásban történő értesítése kötelező előírásnak számít. Magyarországon azonban a csendes faktoring a választható opciók között van.

 

Milyen előnyökkel jár a csendes faktorálás az érintettek számára

A szállító szemszögéből ez a fajta megoldás kevesebb adminisztrációval jár, elvégre nem kell pluszban gondoskodni az értesítések kiküldéséről. A zavartalan ügymenet szempontjából szintén előnyös lehet, ha a vevő nem szerez tudomást a faktoring tényéről.

Így nem áll fenn például a bizalomvesztés lehetősége sem, vagyis a vevőben nem keletkeznek kétségek a szállító teljesítő képességét illetően.

Kevesebb munkával jár a csendes faktoring a faktorcég számára is, elvégre a vevő továbbra is a szállítóval marad kapcsolatban. Főként olyankor alkalmazandó tehát ez a megoldás, amikor a számla adósa jó eséllyel teljesíteni fogja a tartozását, csak némi késéssel.

 

Csendes faktorálás hátránya

A faktorcég olyan számlát finanszíroz, melynek fizetése nem a faktorcég számlájára kerül megfizetésre, továbbá a faktorcég nem veheti fel a kapcsolatot a vevővel, ez jelentős kockázatot hordoz, így csendes faktorálás jóváhagyására csupán egyedi esetekben van esély.

 

A legfontosabb kérdések a faktorálásnál

A faktoring értelemszerűen akkor működhet megfelelően, ha valamennyi érintett profitál a megállapodásból. Vagyis a szállító rövid időn belül forráshoz jut, a faktorcég pedig szintén a pénzénél lesz a számla összegének beérkezésével, amely pluszban kibővül a faktordíjjal.

A vevő értesítésének a kérdése mellett annak az eshetőségét is tisztázni kell, hogy mi történik nemfizetés esetén. Tehát visszterhes vagy visszteher nélküli faktorálásról szóljon a megkötött szerződés.

Az első esetben a kintlévőség egyszerűen visszaszáll a szállítóra, amennyiben a vevő részéről nem történik kifizetés az előre szerződésbe foglalt határidőn belül. Ezzel az opcióval értelemszerűen a faktorcég által vállalt kockázat mértéke fog csökkenni.

A visszteher nélküli faktoringnál pedig kizárólag a faktor felelőssége szorgalmazni a vevő részéről a fizetést.

 

A faktorálás hasznossága hosszabb időtávon

Legyen szó éppenséggel csendes vagy a vevő értesítésével együtt járó nyílt faktoringról, a cél mindkét esetben a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás likviditási helyzetének a stabilizálása. Ez pedig főként egy hosszabb távú együttműködés keretei között biztosítható.

Célszerű tehát nemcsak egyszeri tűzoltó megoldásként gondolni a faktoringra, hanem tartós megállapodást kialakítani egy olyan faktorcéggel, amely kellő szakmai tapasztalatával segítséget tud nyújtani a kedvező megoldások közös kialakításában.

Amennyiben érdekli a szolgáltatás, keressen minket bizalommal!

 

Az AZONNAL felszabaduló likviditással növelheti versenyképességét

A vállalkozásfinanszírozás nem kell, hogy elérhetetlen, időigényes, bonyolult és drága legyen. A faktorálással minimális adminisztráció mellett javul és tervezhetővé válik a likviditás.

Rugalmas és könnyen elérhető pénzügyi megoldást kínálunk Ügyfeleinknek, akár 24 órán belül.

 

Kérjen árajánlatot még ma!