fbpx

Hogyan csoportosíthatjuk a pénzügyi mutatókat?

július 19 | 2019

Amennyiben fel szeretnénk térképezni akár a saját cégünk, akár egy másik vállalkozás jövedelmezőségét, fizetőképességét vagy vagyoni helyzetét, akkor ehhez célszerű az adott gazdasági társaság pénzügyi mutatószámait szemügyre vennünk és csoportosítanunk.

Amennyiben mélyebben is bele szeretnénk ásni magunkat a témába, rengeteg mutatót találhatunk. Persze erre nem feltétlenül van szükség, pláne úgy, hogy a jelölőszámok között több is hasonló tartalomra mutat rá, némileg más módon.

Az viszont hasznos, ha a rendelkezésre álló index számokat kategorizálni tudjuk, és tisztában leszünk azzal, hogy mikor melyiket érdemes figyelembe vennünk. Rövid bejegyzésünkben tehát azt mutatjuk meg, hogy miként csoportosíthatjuk a pénzügyi mutatókat.

 

A pénzügyi mutatók csoportosítása – jövedelmezőségi, illetve megtérülési mutatók

Ahogy arra az elnevezésük is utal, a vizsgált cég jövedelmezőségének mértékére mutatnak rá. Ahogy minden egyéb mutatónál, itt sem egyetlen indexszámból célszerű kiindulni, hanem többet is érdemes megvizsgálni.

Meglehetősen sokszor használt megtérülési mutatónak számít az eszközmegtérülés (ROA). Megmutatja a cég működés pénzügyi hatékonyságát az eszközeire vetítve. Általa lehetőség nyílik az iparági átlaggal való összehasonlításra, emellett a vállalat üzleti kockázatáról is mérhető adatot kapunk.

A vállalkozás eredményességét az EBITDA ráta, illetve az árbevétel arányos eredmény segítségével tudjuk mérni. Utóbbi annyival egészül ki, hogy számításba veszi az eszközigényességet, valamint a finanszírozás hatását is.

Tulajdonosi szemszögből lehet még fontos a tőkemegtérülési mutató, ami a befektetéssel elért eredményeket vázolja egy meghatározott időszakban.

 

Likviditással kapcsolatos mutatók

Rendkívül hasznosak, mert a segítségükkel tűpontos rálátásunk lehet az elemzett vállalat pénzügyi helyzetére.

A működő tőke segítségével egyrészt láthatjuk, hogy a forgóeszközök milyen mértékben nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre. Emellett arra is rámutat, hogy a forgóeszközök mekkora része nem finanszírozható rövid lejáratú forrásokkal.

A likviditási mutató rövid lejáratú kötelezettségek forgóeszközök fedezésére való képességének mértékét szemlélteti. A likviditási gyorsrátát pedig úgy kapjuk meg, hogy a forgóeszközök összegéből kivonjuk a készleteket, majd a kapott számot elosztjuk a rövid lejáratú kötelezettségek összegével.

 

Tőkeszerkezeti, illetve eladósodottsági jelzőszámok

Amennyiben egy leendő, vagy éppenséggel meglévő partner eladósodottságának mértékéről szeretnénk megbizonyosodni, akkor ezek az indexszámok a segítségünkre lehetnek.

Az eladósodottsági mutatón keresztül például láthatjuk, hogy a vizsgált céget hosszú távon milyen arányban finanszírozzák a tulajdonosok, illetve mekkora hányadban a pénzügyi hitelezők.

A saját tőke és az összes forrás hányadosaként kapott tőke ellátottsági mutató a gazdasági társaság külső finanszírozásból eredő kockázatára világít rá. Minél alacsonyabb a mutató értéke, a tulajdonosok kezében annál kisebb a kontroll.

Hogyha pedig azt szeretnénk megtudni, hogy a vállalkozás milyen mértékben fedezi a hosszú lejáratú eszközeit hosszú lejáratú forrásokkal, akkor a stabilitási mutatót kell megnéznünk.

Amennyiben a cikk elolvasását követően a pénzügyi mutatók elemzésével vagy más jellegű financiális kérdéssel kapcsolatban szakértői segítségre van szüksége, akkor munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Legutóbbi bejegyzések