A késedelmi kamat számításának menete

A késedelmi kamat számításának menetével mindenképp érdemes tisztában lenni. Amennyiben egy személy vagy gazdasági társaság a számláinak, illetve más jellegű tartozásainak a kiegyenlítését nem végzi el a szerződésben rögzített időpontig, akkor a tartozásának az összege jó eséllyel emelkedni fog a késedelmi kamat mértékével.

Erre abban az esetben kerül sor, amikor egy cég nehezebb financiális helyzetbe kerül. Gyakran az értékesített áruk vagy szolgáltatások után kiküldött utólagos fizetésű számlák értékének késve történő beérkezése vezet a pénzügyi problémákhoz.

A bajba került vállalkozások ilyen esetekben sokszor hitelhez folyamodnak a normál működés vagy épp a növekedés fenntartása érdekében. Amennyiben a felvett kölcsön összegét nem sikerül folyamatosan időre törleszteni, akkor bizony számolni kell a késedelmi kamattal is.

 

Mi is az a késedelmi kamatfizetési kötelezettség?

Ha valaki nem tesz eleget időben a pénzbeli tartozásának, akkor késedelmi kamat fizetésére kötelezhető. Ez akkor is érvényes, ha az adós önhibáján kívül nem tudja megoldani időben a tartozás kiegyenlítését. Nagyon fontos, hogy csak pénztartozás esetén lehet késedelmi kamatra igényt tartani.  más jellegű kötelezettség teljesítésével való késés fennállásakor  ez nem érvényesíthető.

A feleknek a szerződéskötéskor lehetőségük van meghatározni a kamat mértékét. Amikor nem teljesül időben a törlesztés, akkor a rögzített érték fogja képezni a késedelmi kamat nagyságát.

Hogyha a szerződésbe nem került bele a késedelmes fizetés esetén érvénybe lépő kamat nagysága, akkor a hitelező a törvényben megszabott mértékű kamatra válik jogosulttá. Ennek az értéke a jegybanki alapkamat függvényében kerül megállapításra.

 

A késedelmi kamat számításának menete

Arról már ejtettünk szót,  ha a felek közötti szerződésben rögzítésre kerül a késedelmi kamat mértéke, akkor értelemszerűen az lesz az irányadó. Ha a megállapodásban nincs ilyen kitétel, akkor a számítás a következőképpen történik.

Két gazdálkodó szervezet között fennálló pénztartozás kapcsán a késedelmi kamat kiszámításához a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényben lévő jegybanki alapkamatot kell egész pontosan nyolc százalékkal megnövelni. Korábban egyébként hét százalék volt az irányadó.

 

Nem feltétlenül kell megvárni, hogy idáig fajuljanak a dolgok

Azon  cégnek, amely a növekedés, vagy a normál működése fenntartásához kölcsönt vesz igénybe, a késedelmi kamat még inkább növeli a financiális nehézségeit. Ez könnyedén vezethet egy olyan negatív spirálba, ahonnan iszonyatosan nehéz lesz kikeveredni.

A faktoring szolgáltatás igénybevételével ez a fajta kockázat elkerülhető. A faktor cég ugyanis nem hitelezőként van jelen ebben a konstrukcióban, hanem a vevői számlákat vásárolja meg.

Nincs szükség tehát fedezetre, és a késedelmi kamattól sem kell tartani. Hogyha a vásárlói számlák átvilágítása pozitív eredménnyel zárul, akkor mindössze néhány napon belül folyósításra is kerülhet a számlák értékének 80-90%-a.

Cégünk több éves szakmai tapasztalatát felhasználva szívesen nyújt segítő kezet a bajba jutott vállalkozások számára. Forduljanak hozzánk bizalommal, elérhetőségeink bármelyikén készséggel adunk tájékoztatást szolgáltatásaink részleteiről.

Kérjen árajánlatot még ma!